Kennisverspreiding:
Workshops, lezingen en publicaties

 

Physitec

Ingenieursbureau Physitec verzorgt regelmatig workshops, lezingen en gastcolleges op het gebied van preventieve conservering, bouwfysica van monumenten, klimaatbeheersing in musea en kerkverwarming.

Lezingen:

When an HVAC design becomes reality: Investigating the impact of floor heating on the indoor climate risks in a contemporary art museum
ICOM-CC conferentie | Melbourne, Australië | september 2014

Displacement ventilation and VAV system in the museum environment, Clima 2010 congres Sustainable Energy Use in Buildings
Antalya, Turkije | mei 2010

Grote kerk Naarden: Verduurzamen verwarmingsinstallatie kerk, Symposium Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken in Nederland
Naarden | juni 2014

Klimaatbeheersing in monumentale gebouwen, theorie en praktijk
Gastcolleges Reinwardt Academie | Amsterdam | juni 2009, december 2009, maart 2012, februari 2013, februari 2014, maart 2015

Verduurzamen van monumentale kerken, Platform Erfgoedklimaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Amersfoort | november 2013

Conservation heating, Klimaatworkshop
Kasteel Amerongen | juni 2007

A critical look at HVAC-systems in the museum environment, Climate for Collections conferentie
Doerner Institut München | november 2012

Humidistat ventilation and heating systems to create preservation conditions in historic buildings
Clima 2007 congres Wellbeing Indoors | Helsinki, Finland | juni 2007

Hightech HVAC systems for optimal preventive conservation? Minisymposium tijdens RCE workshop Managing Indoor Climate Risks
Olinda, Brazilië | maart 2011

Evaluating a smoke and heat extraction system
Clima 2005 congres High Tech – Low Energy | Lausanne, Zwitserland | oktober 2005

Gradiëntvormende klimaatsystemen in de museale omgeving, Symposium Naar de Knoppen!? Binnenklimaat en techniek, Klimaatnetwerk
TU Eindhoven | februari 2011

Georganiseerde workshops en studiedagen:

Studiedag verantwoord verwarmen van monumenten
Monumentenwacht Vlaanderen | Gaasbeek, België | december 2010

Studiedag beperkte RV-beheersing in monumenten, theorie en praktijk
Monumentenwacht Vlaanderen | Gaasbeek, België | december 2009

Vrij te downloaden (wetenschappelijke) publicaties van ingenieursbureau Physitec:

Neuhaus, E. / Stappers, M. (2014)
Klimaatbeheersing in monumentale kerken, een spanningsveld tussen behaaglijkheid, behoud van monumentale waarden en energiegebruik
Kerkbeheer magazine, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN, December 2014

Maekawa, S. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Schellen, H.L. / Beltran, V. (2007)
Investigation into Impacts of Large Numbers of Visitors on the Collection Environment at Our Lord in the Attic
Proceedings of the Conference on Preventive Conservation, Copenhagen Denmark, 19-23 November 2007

Verberne-Kurshid, F. / Neuhaus, E. / Ankersmit, B. / Schellen, H.L. (2014)
When an HVAC design becomes reality: Investigating the impact of floor heating on the indoor climate risks in a contemporary art museum
ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15–19 September 2014

Schellen, H.L. / van Schijndel, A.W.M. / Neuhaus, E (2007)
The use of COMSOL to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades
Proceedings of the COMSOL Conference, Grenoble France, 23-24 October 2007

Neuhaus, E. / Stappers, M. (2014)
Displacement Ventilation in the Museum Environment, a Case Study
Proceedings of the 10th Clima World Congress Sustainable Energy use in Buildings, Antalya Turkey, 10-12 May 2010

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Humidistat-controlled heating and ventilation systems to create preservation conditions in historic buildings in the Dutch climate
Proceedings of the 9th Clima World Congress Wellbeing Indoors, Helsinki Finland, 10-14 June 2007

Neuhaus, E. (2012)
A critical look at HVAC-systems in the museum environment
Proceedings of the Climate for Collections Standards and Uncertainties conference, Doerner Institut, München, 7-9 November 2012

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. / Pernot, C. (2007)
Onderzoek naar de hygrothermische effecten van na-isolatie van een met natuursteen beklede gevel
Bouwfysica, vol. 5 2007 p. 27

Neuhaus, E. / Ankersmit, B. / Schellen, H.L. (2011)
Vloerverwarming in musea, onderzoek naar hygrothermische gradiënten
TVVL magazine, vol. 11 2011 p. 10-15

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Hygrostatisch geregeld verwarmen: beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen
TVVL magazine, vol. 3 2007, p. 60-66

Neuhaus, E. / Pernot, C.E.E. / Aarle, M.A.P. / Schellen, H.L. (2010)
Verdringingsventilatie in musea, onderzoek aan de hand van een casus
Bouwfysica, vol. 3 2010 p. 20-29

Neuhaus, E. (2006)
Onderzoek naar methoden voor beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen aan de hand van casussen
Technische Universiteit Eindhoven, MSc.-thesis

Ankersmit, B. / et al. (2009)
Klimaatwerk, richtlijnen voor het museale binnenklimaat
november 2009, Amsterdam University Press

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2006)
Conservation Heating to control Relative Humidity and create Museum Indoor Conditions in a Monumental Building
Proceedings of the 27th AIVC Conference, Lyon France, 20-22 November 2006, p 45-50, ISBN 2-86834-122-5

Schellen, H. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Martens, M. (2008)
Een bouwfysisch verantwoord binnenklimaat in monumenten met een museale functie
Bouwfysica, vol. 4 2008, p. 2-11

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2005)
Onderzoek naar het binnenklimaat in topmonumenten: Het Jachthuis St. Hubertus
Bouwfysica, vol. 18 2005 no 3/4, p. 62-66, ISSN 0928-5377

Schellen, H. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Martens, M. (2008)
Het verantwoorde binnenklimaat in monumenten met een museale functie
TVVL magazine, vol. 6 2008, p. 40-50

Neuhaus, E. (2004)
Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Rookverspreiding door het gebouw
TVVL magazine, vol. 12 2004, p. 46-50

Schellen, H. / Schijndel, J. / Neuhaus, E. (2008)
The use of Finite-element Software to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades
Proceedings of the 8th Nordic Symposium on Building Physics, Kopenhagen, Denmark, 16-18 June 2008

Neuhaus, E. (2004)
Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Een normatieve controle en rookmodellering
TVVL magazine, vol. 11 2004, p. 20-24

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Conservation Heating for a Museum Environment in a Monumental Building
Proceedings of the 10th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach Florida, 2-7 December 2007

Neuhaus, E. (2018)
Verwarmen van grote monumentale kerken
Kerkbeheer magazine, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, oktober 2018

Physitec adviseert jaarlijks bij diverse projecten. Variërend van klein, tot groot. Van second opinion, tot (her)ontwerpen en analyseren van (bestaande) installaties. Een greep uit ons klantenbestand:

  • Nationaal Monument Kamp Vught
  • Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
  • Universiteit Wageningen
  • Rijksmuseum Amsterdam
  • Rijksdienst voor het Cultureel
  • Erfgoed Stedelijk Museum Amsterdam
  • Grote Kerk te Naarden
  • Mode Museum te Antwerpen (België)