Kennisverspreiding:
Workshops, lezingen en publicaties

Ingenieursbureau Physitec verzorgt regelmatig workshops, lezingen en gastcolleges op het gebied van preventieve conservering, bouwfysica van monumenten, klimaatbeheersing in musea en kerkverwarming.

Lezingen:

When an HVAC design becomes reality: Investigating the impact of floor heating on the indoor climate risks in a contemporary art museum
ICOM-CC conferentie | Melbourne, Australië | september 2014

Displacement ventilation and VAV system in the museum environment, Clima 2010 congres Sustainable Energy Use in Buildings
Antalya, Turkije | mei 2010

Grote kerk Naarden: Verduurzamen verwarmingsinstallatie kerk, Symposium Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken in Nederland
Naarden | juni 2014

Klimaatbeheersing in monumentale gebouwen, theorie en praktijk
Gastcolleges Reinwardt Academie | Amsterdam | juni 2009, december 2009, maart 2012, februari 2013, februari 2014, maart 2015

Verduurzamen van monumentale kerken, Platform Erfgoedklimaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Amersfoort | november 2013

Conservation heating, Klimaatworkshop
Kasteel Amerongen | juni 2007

A critical look at HVAC-systems in the museum environment, Climate for Collections conferentie
Doerner Institut München | november 2012

Humidistat ventilation and heating systems to create preservation conditions in historic buildings
Clima 2007 congres Wellbeing Indoors | Helsinki, Finland | juni 2007

Hightech HVAC systems for optimal preventive conservation? Minisymposium tijdens RCE workshop Managing Indoor Climate Risks
Olinda, Brazilië | maart 2011

Evaluating a smoke and heat extraction system
Clima 2005 congres High Tech – Low Energy | Lausanne, Zwitserland | oktober 2005

Gradiëntvormende klimaatsystemen in de museale omgeving, Symposium Naar de Knoppen!? Binnenklimaat en techniek, Klimaatnetwerk
TU Eindhoven | februari 2011

Georganiseerde workshops en studiedagen:

Studiedag verantwoord verwarmen van monumenten
Monumentenwacht Vlaanderen | Gaasbeek, België | december 2010

Studiedag beperkte RV-beheersing in monumenten, theorie en praktijk
Monumentenwacht Vlaanderen | Gaasbeek, België | december 2009

Vrij te downloaden (wetenschappelijke) publicaties van ingenieursbureau Physitec:

Neuhaus, E. / Stappers, M. (2014)
Klimaatbeheersing in monumentale kerken, een spanningsveld tussen behaaglijkheid, behoud van monumentale waarden en energiegebruik
Kerkbeheer magazine, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN, December 2014

Maekawa, S. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Schellen, H.L. / Beltran, V. (2007)
Investigation into Impacts of Large Numbers of Visitors on the Collection Environment at Our Lord in the Attic
Proceedings of the Conference on Preventive Conservation, Copenhagen Denmark, 19-23 November 2007

Verberne-Kurshid, F. / Neuhaus, E. / Ankersmit, B. / Schellen, H.L. (2014)
When an HVAC design becomes reality: Investigating the impact of floor heating on the indoor climate risks in a contemporary art museum
ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15–19 September 2014

Schellen, H.L. / van Schijndel, A.W.M. / Neuhaus, E (2007)
The use of COMSOL to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades
Proceedings of the COMSOL Conference, Grenoble France, 23-24 October 2007

Neuhaus, E. / Stappers, M. (2014)
Displacement Ventilation in the Museum Environment, a Case Study
Proceedings of the 10th Clima World Congress Sustainable Energy use in Buildings, Antalya Turkey, 10-12 May 2010

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Humidistat-controlled heating and ventilation systems to create preservation conditions in historic buildings in the Dutch climate
Proceedings of the 9th Clima World Congress Wellbeing Indoors, Helsinki Finland, 10-14 June 2007

Neuhaus, E. (2012)
A critical look at HVAC-systems in the museum environment
Proceedings of the Climate for Collections Standards and Uncertainties conference, Doerner Institut, München, 7-9 November 2012

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. / Pernot, C. (2007)
Onderzoek naar de hygrothermische effecten van na-isolatie van een met natuursteen beklede gevel
Bouwfysica, vol. 5 2007 p. 27

Neuhaus, E. / Ankersmit, B. / Schellen, H.L. (2011)
Vloerverwarming in musea, onderzoek naar hygrothermische gradiënten
TVVL magazine, vol. 11 2011 p. 10-15

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Hygrostatisch geregeld verwarmen: beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen
TVVL magazine, vol. 3 2007, p. 60-66

Neuhaus, E. / Pernot, C.E.E. / Aarle, M.A.P. / Schellen, H.L. (2010)
Verdringingsventilatie in musea, onderzoek aan de hand van een casus
Bouwfysica, vol. 3 2010 p. 20-29

Neuhaus, E. (2006)
Onderzoek naar methoden voor beperkte RV-beheersing in monumentale gebouwen aan de hand van casussen
Technische Universiteit Eindhoven, MSc.-thesis

Ankersmit, B. / et al. (2009)
Klimaatwerk, richtlijnen voor het museale binnenklimaat
november 2009, Amsterdam University Press

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2006)
Conservation Heating to control Relative Humidity and create Museum Indoor Conditions in a Monumental Building
Proceedings of the 27th AIVC Conference, Lyon France, 20-22 November 2006, p 45-50, ISBN 2-86834-122-5

Schellen, H. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Martens, M. (2008)
Een bouwfysisch verantwoord binnenklimaat in monumenten met een museale functie
Bouwfysica, vol. 4 2008, p. 2-11

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2005)
Onderzoek naar het binnenklimaat in topmonumenten: Het Jachthuis St. Hubertus
Bouwfysica, vol. 18 2005 no 3/4, p. 62-66, ISSN 0928-5377

Schellen, H. / Ankersmit, B. / Neuhaus, E. / Martens, M. (2008)
Het verantwoorde binnenklimaat in monumenten met een museale functie
TVVL magazine, vol. 6 2008, p. 40-50

Neuhaus, E. (2004)
Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Rookverspreiding door het gebouw
TVVL magazine, vol. 12 2004, p. 46-50

Schellen, H. / Schijndel, J. / Neuhaus, E. (2008)
The use of Finite-element Software to solve Hygrothermal Building Physical Problems related to insulating High Rise Building Facades
Proceedings of the 8th Nordic Symposium on Building Physics, Kopenhagen, Denmark, 16-18 June 2008

Neuhaus, E. (2004)
Beoordeling RWA-installatie Atrium Vertigo: Een normatieve controle en rookmodellering
TVVL magazine, vol. 11 2004, p. 20-24

Neuhaus, E. / Schellen, H.L. (2007)
Conservation Heating for a Museum Environment in a Monumental Building
Proceedings of the 10th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach Florida, 2-7 December 2007

Physitec adviseert jaarlijks bij diverse projecten. Variërend van klein, tot groot. Van second opinion, tot (her)ontwerpen en analyseren van (bestaande) installaties. Een greep uit ons klantenbestand:

  • Nationaal Monument Kamp Vught
  • Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
  • Depot Universiteit Wageningen
  • Rijksmuseum Amsterdam
  • Haags Historisch Museum
  • Stedelijk Museum Amsterdam
  • Oude Kerk te Bennekom
  • Onze Lieve Vrouwkerk te Gaasbeek (België)