Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan het behoud van cultureel erfgoed

Ingenieursbureau Physitec is gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot klimaatbeheersing in musea, kerken en archieven.

Ingenieursbureau Physitec is een ingenieursbureau voor bouwfysica en klimaattechniek, in 2007 ontstaan als een Spin- off van de Technische Universiteit Eindhoven. Door de binnen de universiteit ontwikkelde kennis optimaal in de praktijk in te zetten, treedt een effectieve valorisatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op. Het werkgebied van ingenieursbureau Physitec bestrijkt geheel Nederland en België.

Klimaatgevoelige roerende collectie bevindt zich o.a. in tentoonstellingsruimten, depots, restauratieateliers en archieven, kort samengevat als “de museale omgeving”

Monumentale kerken zijn, naast hun religieus en sociaal waardevolle functie in de maatschappij, cultuurhistorisch gezien van grote waarde.

Daar in archieven en depots erfgoed op wordt geslagen voor de lange termijn, dienen de bewaaromstandigheden optimaal te zijn.

Vrij te downloaden (wetenschappelijke) publicaties van ingenieursbureau Physitec.

Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan het behoud van cultureel erfgoed

Een greep uit de expertise

Ingenieursbureau Physitec is gespecialiseerd in bouwfysisch en klimaattechnisch onderzoek en advies in musea en kerkgebouwen. Waar nodig kan Physitec een beroep doen op haar netwerk van specialisten, om zo opdrachten met de juiste kenniscombinatie uit te voeren.

Musea

  • Het bepalen van de optimale setpoints van klimaatinstallaties in musea, met als doel energiebesparing
  • Advies met betrekking tot preventieve conservering in museum, depot en archief
  • (Her)ontwerpen en analyseren van (bestaande) luchtbehandelingsinstallaties van musea en depots
  • Metingen: temperatuur, RV, lichtsterkte, UV-straling, infraroodthermografie, energie-analyse
  • Luchtdichtheidsmetingen van vitrines (infiltratievoudmeting)

Kerken

  • Ontwerpen van kerkverwarmingssystemen & optimalisatie van bestaande installaties
  • Klimaatadvies ter verbetering van het behoud en bespeelbaarheid van het monumentale kerkorgel
  • Second opinions

Physitec adviseert jaarlijks bij diverse projecten. Variërend van klein, tot groot. Van second opinion, tot (her)ontwerpen en analyseren van (bestaande) installaties. Een greep uit ons klantenbestand: